Buhalterinės paslaugos ir samdomi buhalteriai: pliusai ir minusai

Buhalterinės paslaugos ir samdomi buhalteriai: pliusai ir minusai

Šiandieninėje konkurencingoje verslo aplinkoje įmonės turi priimti strateginius sprendimus, kaip valdyti savo buhalterinę apskaitą. Vienas iš svarbiausių sprendimų - ar perduoti šias funkcijas trečiosioms šalims, ar išlaikyti savo apskaitos komandą. Kiekvienas pasirinkimas turi savų privalumų ir trūkumų, visų pirma susijusių su išlaidomis, efektyvumu ir saugumu. Suprasdamos šiuos privalumus ir trūkumus, įmonės gali pasirinkti geriausiai jų tikslus ir išteklius atitinkantį metodą.

Sąnaudų aspektai

Buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Mažesnės pridėtinės išlaidos: Apskaitos perdavimas buhalterinių paslaugų įmonei gali gerokai sumažinti pridėtines išlaidas. Įmonėms nereikia investuoti į biuro patalpas, įrangą ar darbo užmokestį visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams. Vietoj to jos moka už reikiamas paslaugas, kurių kaina gali kisti, atsižvelgiant į kintamus įmonės poreikius.
 • Išlaidų nuspėjamumas: Buhalterinių paslaugų teikimo atveju įmonės paprastai sudaro fiksuotos kainos sutartis arba susitaria dėl valandinio užmokesčio. Toks konkrečių išlaidų žinojimas padeda sudaryti biudžetą ir planuoti finansus.
 • Sutaupytos lėšos mokymams ir plėtrai: Buhalterinės paslaugos padeda įmonėms išvengti nuolatinių išlaidų, susijusių su apskaitos darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, kurios gali būti didelės, atsižvelgiant į nuolat kintančius apskaitos standartus ir technologijas.

Samdomi buhalteriai:

 • Išlaidų kontrolė: Įmonės gali patirti didesnių pastoviųjų išlaidų, tačiau jos gali tiesiogiai kontroliuoti šias išlaidas.
 • Ilgalaikio taupymo potencialas: Jei įmonės apskaitos poreikiai yra stabilūs ir dideli, vidaus komanda gali būti ekonomiškai efektyvesnė ilguoju laikotarpiu, palyginti su buhalterinėmis paslaugomis, kurių sąnaudos gali didėti didėjant paslaugų poreikiui.

Efektyvumas ir kompetencija

Buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Galimybė naudotis ekspertų žiniomis: Buhalterinių paslaugų įmonėse dirba profesionalūs buhalteriai, turintys įvairios patirties ir žinių apie naujausią apskaitos praktiką ir reguliavimo reikalavimus. Taip užtikrinama, kad įmonės naudosis aukštos kokybės specializuotais įgūdžiais.
 • Prisitaikymas ir lankstumas: Buhalterinės apskaitos paslaugos gali būti lengvai pritaikomos atsižvelgiant į įmonės poreikius. Toks lankstumas ypač naudingas įmonėms, kurios sparčiai auga arba patiria sezoninius darbo krūvio svyravimus.
 • Dėmesys pagrindinei veiklai: Buhalterinės paslaugos padeda įmonėms atlaisvinti vidaus išteklius ir sutelkti dėmesį į pagrindines veiklos sritis, taip padidindamos bendrą veiklos efektyvumą.

Samdomi buhalteriai:

 • Išsamios žinios apie konkretų verslą: Įmonėje dirbantys buhalteriai geriau supranta įmonės veiklą, kultūrą ir strateginius tikslus. Dėl šių išsamių žinių galima atlikti tikslesnę ir įžvalgesnę finansinę analizę bei teikti ataskaitas.
 • Nuolatinis pasiekiamumas: Turėdami įmonės komandą, buhalteriai visada gali spręsti skubius klausimus arba laiku pateikti finansinių įžvalgų, kurios gali būti labai svarbios priimant finansinius sprendimus.

Teisingas pasirinkimas

Sprendimą naudotis buhalterinėmis paslaugomis ar samdyti buhalterį reikėtų priimti atidžiai įvertinus konkrečius įmonės poreikius, išteklius ir strateginius tikslus. Toliau pateikiame keletą aplinkybių, kuriomis reikėtų vadovautis priimant šį sprendimą:

 • Veiklos dydis ir sudėtingumas: Dėl mažesnių išlaidų ir galimybės naudotis profesionalų žiniomis ir patirtimi, buhalterinės paslaugos gali būti naudingesnės mažesnėms bendrovėms arba pradedančiosioms įmonėms, kurių apskaitos poreikiai yra nesudėtingi. Didesnėms įmonėms, vykdančioms sudėtingas finansines operacijas, gali būti naudingiau turėti vidaus komandą, nes reikia specializuotų žinių ir tiesioginės kontrolės.
 • Biudžeto apribojimai: Įmonės, turinčios ribotą biudžetą, gali rinktis užsakomąsias paslaugas, kad išvengtų fiksuotų išlaidų, susijusių su vidinės komandos samdymu ir išlaikymu.
 • Strateginiai prioritetai: Jei įmonės strateginiai prioritetai yra spartus augimas, inovacijos ar rinkos plėtra, apskaitos funkcijų užsakomosios paslaugos gali atlaisvinti vertingus išteklius, kad būtų galima sutelkti dėmesį į šią pagrindinę veiklą.
 • Tolerancija rizikai: Įmonės, kurios yra labai jautrios duomenų saugumui ir kontrolei, gali būti linkusios išlaikyti vidaus komandą, kad užtikrintų griežtesnę finansinės informacijos priežiūrą ir apsaugą.

Pabaigai

Tiek buhalterinės paslaugos, tiek ir buhalterių samdymas turi savų privalumų ir trūkumų. Todėl geriausias pasirinkimas priklauso nuo unikalių kiekvienos įmonės aplinkybių ir prioritetų. Atidžiai pasvėrusios visus „už“ ir „prieš“, įmonės gali priimti tinkamą sprendimą, kuris padėtų užtikrinti jų finansinę būklę ir strateginius tikslus